GDPR

Kdo jsme

Photo Lenory

Radek BAŠTA

Kunratická 2867

Česká Lípa

47001

IČO: 68982321

Naše webová adresa je: https://www.lenory.cz.

I. Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Osobní údaje

Jméno, Příjmení, Adresu, Telefon, E-mail, Datum narození, IČO, DIČ, Fotografie, Video záznam.

II. Účel zpracování osobních údajů

 1.  Údaje jsou  zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem,  a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu.
 2. Pro evidenci, rezervaci termínu, možnost kontaktování účastníka ( upřesnění, změnu termínu, domluvení přidaných služeb) poskytovaných služeb.
 3. Splnění právní povinnosti zejména účetní evidence, daňové evidence a archivační evidence.

III. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

 1. Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.
 2. Daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy: Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem.
 3. RAW soubory archivujeme po dobu 3 měsíců po zpracování a předání zakázky, zpracované JPEG soubory a video soubory archivujeme na DVD nosičích, poskytnuté náhledy na webu fotobanka.lenory.cz mažeme po 3 měsících od nahrání souborů na web.

IV. S kým sdílíme vaše údaje

 1. Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje Účastníka třetím osobám za účelem dokončení zakázky (tisk fotografií ), zaslání zakázky a zasílání faktur a dokladů.
 2. Vaše údaje slouží pouze a to výhradně pro potřeby ke splnění vzniklých závazků.
 3. Vaše osobní údaje neposkytujeme žádným třetím stranám s výjimkou  bodu 1 tohoto odstavce.

V. Jaké máte práva?

Práva Účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů

 1. Požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům.
 2.  Na opravu poskytnutých Osobních údajů.
 3.  Na výmaz poskytnutých Osobních údajů.
 4.  Na omezení zpracování Osobních údajů.
 5.  Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Vaše práva můžete uplatnit pomocí  e-mailu  lenka@lenory.cz a nebo písemně na adresu provozovatele.

VI. Jak chráníme vaše osobní údaje

 1. Po uplynutí lhůt uvedených v článku II. Provozovatel Osobní údaje vymaže nebo skartuje.
 2. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.